Dzieci przed komputerem
Źródło: Pxhere

Czy uważasz, że dzieci spędzają za dużo czasu przed komputerem?

Artur ŁokietekArtur Łokietek
14 Września 2020

Czy, Twoim zdaniem, dzieci spędzają dziś za dużo czasu przed komputerem i innymi urządzeniami pochłaniającymi czas? Z jednej strony nie jest to przecież niczym zaskakującym, gdyż internet stanowi źródło wiedzy, jednak wszystko w nadmiarze może szkodzić.

Kiedyś dzieci spędzały całe dnie na dworzu, bawiąc się ze swoimi rówieśnikami. Dziś wolny czas spędzają oni jednak znacznie inaczej.

Uzależnienie czy hobby?

Ciężko dziś tak naprawdę rozpoznać, czy Twoje dziecko po prostu lubi spędzać czas przed komputerem, czy można to już traktować jako uzależnienie. Oczywiście, o uzależnieniu świadczy szereg czynników, a specjaliści wśród najbardziej kojarzonych wymieniają na przykład agresję, gdy dziecko proszone jest o odejście od komputera bądź smartfona lub konsoli, ciągłe myślenie o tym, co dzieje się w internecie, a nawet pobudzenia psychoruchowe będące efektem ubocznym "odstawienia". Dziś jednak nie ma generalizować, bo wśród tylu młodych ludzi stosunkowo rzadko dochodzi do poważnego uzależeniania, a wiele dzieci po prostu w ten sposó lub spędzać wolny czas. Dziś nawet rodzice preferują taką aktywność, gdyż dzieci są wtedy pod stałą opieką i są monitorowane.

Gry komputerowe

Oczywiście oprócz internetu, warto również wspomnieć o grach komputerowych, które w ubiegłym roku zostały wpisane przez Światową Organizację Zdrowia na listę uzależnień. WHO definiuje taką formę uzależnienia jako "typ stałych lub powtarzających się zachowań związanych z grami wideo, zarówno po sieci (np. przez internet) lub w trybie offline", który charakteryzuje się brakiem kontroli nad ilością czasu spędzanego przed komputerem, ciągłe myślenie i priorytetowe traktowanie takiej formy rozrywki oraz nie zdawanie sobie spraw z negatywnych konsekwencji długotrwałego przesiadywania przed grami. Oczywiście, nie sposób tu odnaleźć jednoznaczej definicji samego zjawiska ani jego typowych objawów.

Pozytywne skutki internetu

Oczywiście inną sprawą jest to, że zarówno gry komputerowe jak i podobne formy spędzania czasu rozwiajają. Dawno temu udowodniono, że "ćwiczenie skilla w grach" przekłada się na motorykę człowieka, jego koncentrację, szybkość przyswajania nowych informacji czy kreatywność. Sam muszę stwierdzić, że gdyby nie gry komputerowe, zapewne nie znałbym jężyka angielskiego w tak zaawansowanym stopniu, jak teraz. Dzieci i tak są niejako zmuszone do przesiadywania przed komputerem w "wolnym" czasie, gdyż internet stanowi główne źródło wiedzy i komunikacji. A wy, jak uważacie? Czy dzieci dziś spędzają za dużo czasu przed komputerem? Czy inne formy spędzania wolnego czasu zostały już zapomniane?

Następny artykuł