Pomidory bez GMO
Źródło: Unsplash

Czy uważasz, że genetycznie modyfikowana żywność jest bezpieczna?

Artur ŁokietekArtur Łokietek
14 Września 2020

O genetycznie modyfikowanej żywności było swego czasu niezwykle głośno, a różne produkty w sklepach do tej pory chwalą się, że są "wolne od GMO". Waszym zdaniem, GMO jest bezpieczne czy może tylko szkodzić?

GMO było swego czasu strasznie popularne w mediach i wywoływało swego czasu olbrzymie burze komentarzy w internecie. Jest jednak bezpieczne czy nie? Jak uważacie?

Czym jest GMO?

GMO, czyli organizmy modyfikowane genetycznie to organizm w postaci np. danej rośliny, którego skład biologiczny został zmieniony dzięki wykorzystaniu metod inżynierii genetycznej. Po co? Naukowcy za główny cel stawiają sobie tu wzbogacenie danego organizmu o nowe cechy lub wyzbycie się tych, które nie są porządane. GMO używane jest w szerokim zakresie w rolnictwie, dzięki czemu rośliny z których następnie powstają konkretne produkty są bardziej wydajne. "Modyfikacje genetyczne wprowadzane metodami hodowlanymi są znane od starożytności – w ten sposób za pomocą selektywnego krzyżowania wytworzono heksaploidalną pszenicę zwyczajną oraz szereg mieszańców, takich jak pierwiosnek czy liczne międzygatunkowe krzyżówki wśród zwierząt (np. muł). Stosowano również szczepienie, a także środki chemiczne i promieniotwórcze aby przyspieszyć mutagenezę" - informuje nas Wikipedia.

Bezpieczne czy niebezpieczne?

GMO to temat dyskutowany przez naukowców na całym świecie od wielu lat. Znaczna część naukowców uważa, że tego rodzaju organizmy są w pełni bezpieczne zarówno dla natury i klimatu, jak i dla człowieka. Stanowisko to popiera co najmniej 271 organizacji naukowych z całego świata, na czele ze Światową Organizacją Zdrowia, Polska Akademia Nauk czy National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Są jednak naukowcy, którzy nie uznają GMO za bezpieczną formę zarówno dla rolnictwa, jak i dla człowieka. Dla przykładu, amerykańskie Institute of Science in Society ogłosiło swego czasu w komunikacie, że GMO można uznać za chorobotwórcze.

Żywność bez GMO

Jakby naprawdę nie było - GMO zagościło u nas na dobre i raczej prędko nie zniknie. Naukowcy z całego świata postują o dalszych badaniach tego typu oranizmów i technologii, dzięki którym się je pozyskuje. Gdy w Polsce przed lat wybuchła prawdziwa "wojna z GMO", która podzieliła ludzi na dwa obozy (za GMO i przeciw), nikt nie spodziewał się, że twórcy żywności po dziś dzień będą nas zachęcać do swoich produktów hasłami "wolne od GMO". Warto tu jednak pamiętać, że to zazwyczaj puste słowa, gdyż genetycznie zmodyfikowana zywność w Polsce nie jest wykorzystywana w aż takim stopniu, jak np. na zachodzie i niewielu producentów korzysta z GMO do wytwarzania swoich produktów.

Następny artykuł