Egzamin maturalny w polskiej szkole, uczniowie, ławki, sala gimnastyczna.
Źródło: Wikipedia Commons

Ogromna zmiana w maturach. Uczniowie nie byli na nią przygotowani

W dobie pandemii koronawirusa nie tylko gospodarka ma poważne problemy z funkcjonowaniem. Jednym z głównych problemów rządu jest organizacja w bezpieczny sposób egzaminów dla tegorocznych maturzystów. Czekają nas zmiany w systemie.

20 maja 2020 roku w życie weszło rozporządzenie przygotowane przez Ministra Edukacja Narodowej, które przedstawia sposób przeprowadzania egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2019/2020. Rozporządzenie dotyczy również egzaminów ósmoklasistów, zawodowych oraz potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Egzaminy tylko w formie pisemnej

Większość osób podchodzących w tym roku do egzaminów maturalnych nie będzie zdawało egzaminów ustnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, taką formę egzaminu mogą wybrać osoby, które do 7 lutego bieżącego roku złożyły odpowiednią deklarację i do 22 maja potwierdzą swoją decyzję u dyrektora szkoły lub w okręgowej komisji egzaminacyjnej. Rozporządzenie dotyczy jedynie uczniów, którzy starają się dostać na uczelnię zagraniczną, która wymaga przejścia przez egzaminy ustne. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego będą mogli również przystąpić absolwenci, aby zrealizować postanowienie umowy międzynarodowej.

Egzamin ustny dla absolwentów z poprzednich lat

Osoby, które zadeklarowały chęć ponownego podejścia do egzaminów maturalnych, w tym egzaminów ustnych, będą mogły podejść jedynie do egzaminów pisemnych. Jeżeli maturzysta nie osiągnie wymaganej liczby punktów do zdania egzaminu maturalnego w roku 2020, w kolejnych latach będzie musiał podejść do egzaminu ustnego.

Praca komisji nadzorującej przebieg egzaminu

W tym przypadku przewodniczący komisji egzaminacyjnej powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu. W skład zespołu nadzorującego wchodzi 2 nauczycieli, jeden ze szkoły, w której odbywa się egzamin i jeden z innej placówki oświatowej. Jeżeli w sali egzaminacyjnej przebywa więcej niż 30 uczniów, liczbę członków komisji należy zwiększyć o jedną osobę na każdych 25 uczniów.

Harmonogram egzaminów

Jeżeli chodzi o egzaminy ósmoklasistów, to będą oni podchodzić do nich między 16 a 18 czerwca. Termin dodatkowy został zaplanowany na 7-9 lipca. Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone 31 lipca. Egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca i potrwają do 29 czerwca. Dodatkowy termin egzaminów maturalnych został zaplanowany na 8-14 lipca. Wyniki matur udostępnione zostaną 11 sierpnia.

ZOBACZ TAKŻE:

  1. Dramatyczny apel uczniów. Nie chcą, aby matury odbyły się w trakcie pandemii
  2. Minister Szumowski zabrał głos na temat odmrażania kin i wyjazdów na wakacje
  3. Eksperci twierdzą, że czeka nas druga fala zachorowań. Może być gorsza od pierwszej
  4. Ministerstwo Zdrowia: "Odmrażamy wesela", jedna istotna zmiana dla organizujących
Następny artykuł