Wojskowi
Źródło: Pxhere

Czy uważasz, że obowiązkowa służba wojskowa powinna wrócić?

Artur ŁokietekArtur Łokietek
17 Września 2020

Kiedyś obowiązkowa służba wojskowa była czymś normalnym. Czy jednak miało to jakikolwiek sens w kwestii wychowywania kolejnych pokoleń? Czy taka zasada powinna wrócić?

W Polsce niegdyś niczym zaskakującym nie było odbywanie przymusowej służby w wojsku. Od wielu lat jednak zasada ta już nie obowiązuje, ale może jednak powinna zostać przywrócona?

Obowiązkowa słuzba wojskowa

Smaa kwalifikacja wojskowa odbywała się niegdyś w bardzo prosty sposób - po ukończneniu 18 roku życia, dany mężczyzna na podstawie swojego numeru PESEL jest ewidencjonowany w urzędach gmin, jednak sama rejestracja odbywa się bez osoby zainteresowanej. Ci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat, zobowiązani są stawić się do specjalnie powołanej komisji wojskowej. Komisja ta składa się z burmistrza lub wójta, powiatową komisją lekarską i wojskowym komendantem uzupełnień. Po odbyciu kwaliikacji, mężczyźni są automatycznie przenoszeni do rezerwy mobilizacyjnej. Sam obowiązek stawienia się na spotkanie z komisją trwał do końca roku kalendarzowego, w którym poborowy kończy 24 lata.

Kary za niestawienie się

"Za odmowę stawiennictwa bez uzasadnionej przyczyny grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności (art. 224 ustawy o powszechnym obowiązku obrony), możliwe jest też przymusowe doprowadzenie przez policję (art. 31a i 31b). Bezzasadna nieobecność na ćwiczeniach karana jest grzywną lub aresztem do 30 dni (art. 225). Za trwałe uchylanie się grozi pozbawienie wolności do 2 lat (art. 228). Surowsza odpowiedzialność przewidziana jest za popełnienie w trakcie mobilizacji lub wojny, za niestawiennictwo w przydzielonej jednostce pozbawienie wolności od lat 2 (art. 240), niestawiennictwo w komisji kwalifikacyjnej – od 5 lat (art. 241). Przepisy dotyczące członków sił zbrojnych zawiera Kodeks karny (1997) w części wojskowej (rozdziały XXXVIII – XLIV, art. 317 – 363)" - informuje wpis na Wikipedii.

Czy służba wojskowa powinna wrócić?

Inną formą poboru była też ochotnicza służba wojskowa, w której kandydat musiał zdobyć kwalifikację "A" i mieć ukończony 18 rok życia. Ostantni obowiązkowy pobór do wojska odbył się w 2008 roku. Rok później sejm dokonał nowelizacji tej ustawy i z dniem 9 stycznia 2009 roku, sejm postanowił znieść obowiązkową służbę wojskową. Uważasz, że taka decyzja była słuszna? Czy lepiej było zachować było wychowywanie młodych ludzi poprzez ich przydatność i służbę w wojsku? Dajcie znać, co uważacie!

Następny artykuł