Wojsko
Źródło: flickr.com

Czy jesteś za obowiązkową służbą wojskową dla mężczyzn i kobiet?

Kuba WielochKuba Wieloch
24 Listopada 2020

Obowiązkowa służba wojskowa była jeszcze niedawno w Polsce czymś normalnym. Dzisiaj wojsko jest nam niezbędne ze względu na pandemię korowirusa. Służby zajmą się budową szpitali polowych

W Polsce niegdyś niczym zaskakującym nie było odbywanie przymusowej służby w wojsku. Od wielu lat jednak zasada ta już nie obowiązuje, ale może jednak powinna zostać przywrócona?

Naukowcy rozwiązali największą zagadkę Marsa i osłupieli. Gigantyczna katastrofa, chodzi o wodę na planecieNaukowcy rozwiązali największą zagadkę Marsa i osłupieli. Gigantyczna katastrofa, chodzi o wodę na planecieCzytaj dalej

Obowiązkowa służba wojskowa

Kwalifikacja wojskowa odbywała się niegdyś w bardzo prosty sposób - po ukończeniu 18 roku życia, dany mężczyzna na podstawie swojego numeru PESEL jest ewidencjonowany w urzędach gmin, jednak sama rejestracja odbywa się bez osoby zainteresowanej. Ci, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat, zobowiązani są stawić się do specjalnie powołanej komisji wojskowej.

Komisja ta składa się z burmistrza lub wójta, powiatową komisją lekarską i wojskowym komendantem uzupełnień. Po odbyciu kwalifikacji mężczyźni są automatycznie przenoszeni do rezerwy mobilizacyjnej. Sam obowiązek stawienia się na spotkanie z komisją trwał do końca roku kalendarzowego, w którym poborowy kończy 24 lata.

PlayStation 5 ma niepokojący problem. Gracze boją się korzystać z konsoliPlayStation 5 ma niepokojący problem. Gracze boją się korzystać z konsoliCzytaj dalej

Kary za niestawienie się

"Za odmowę stawiennictwa bez uzasadnionej przyczyny grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności (art. 224 ustawy o powszechnym obowiązku obrony), możliwe jest też przymusowe doprowadzenie przez policję (art. 31a i 31b). Bezzasadna nieobecność na ćwiczeniach karana jest grzywną lub aresztem do 30 dni (art. 225). Za trwałe uchylanie się grozi pozbawienie wolności do 2 lat (art. 228). Surowsza odpowiedzialność przewidziana jest za popełnienie w trakcie mobilizacji lub wojny, za niestawiennictwo w przydzielonej jednostce pozbawienie wolności od lat 2 (art. 240), niestawiennictwo w komisji kwalifikacyjnej – od 5 lat (art. 241). Przepisy dotyczące członków sił zbrojnych zawiera Kodeks karny (1997) w części wojskowej (rozdziały XXXVIII – XLIV, art. 317 – 363)" - informuje wpis na Wikipedii.

Czy służba wojskowa powinna wrócić?

Inną formą poboru była też ochotnicza służba wojskowa, w której kandydat musiał zdobyć kwalifikację "A" i mieć ukończony 18 rok życia. Ostatni obowiązkowy pobór do wojska odbył się w 2008 roku. Rok później sejm dokonał nowelizacji tej ustawy i z dniem 9 stycznia 2009 roku, sejm postanowił znieść obowiązkową służbę wojskową.

Teraz wojsko jest nam niezwykle potrzebne, ze względu na pandemię koronawirusa. Służby wojskowe zajmują się budową szpitali polowych, aby umożliwić leczenie osób chorych. Jest to niezbędne przedsięwzięcie, ze względu na gwałtowny wzrost zakażeń wirusem. Warto również przypomnieć, że w wielu krajach, w których obowiązuje przymusowa służba wojskowa, dotyczy ona zarówno mężczyzn jak i kobiet. Wychodzi się tam z założenia, że równouprawnienie powinno dotyczyć również obronności kraju.

ZUS: Gigantyczny problem. Internetowa platforma korzysta z technologii, która za miesiąc przestanie działaćZUS: Gigantyczny problem. Internetowa platforma korzysta z technologii, która za miesiąc przestanie działaćCzytaj dalej

Uważasz, że obowiązkowa służba wojskowa powinna wrócić?

Następny artykuł