Techgame.pl > Nauka > Poznaliśmy cząsteczkę roku. Badają ją m.in. naukowcy z UAM
Łukasz Kopciński
Łukasz Kopciński 20.06.2022 02:02

Poznaliśmy cząsteczkę roku. Badają ją m.in. naukowcy z UAM

Cząsteczka
Pixabay
  • Dobiega końca niezwykle intensywny rok dla naukowców medycyny

  • Magazyn C&EN w ramach podsumowania roku przygotował plebiscyt na najbardziej interesującą cząsteczkę

  • Możemy być dumni, gdyż wśród zwycięzców znaleźli się Polacy

  • Projekt dotyczący porowatych cieczy czeka teraz na przemysłowe zastosowanie

Redaktorzy magazynu Chemical & Engineering News wskazali najciekawsze cząsteczki, nad którymi pracowano w 2020 roku. Wśród projektów nie były brane pod uwagę te związane z koronawirusem.

Polacy zaangażowani w wyjątkowy projekt

Odpadło zatem sporo potencjalnych uczestników, bowiem pandemiczne zagadnienie koncentrowało na sobie najpowszechniej wysiłki naukowców. Nie ma w tym nic dziwnego, skoro konsekwencje wirusa globalnie odcisnęły piętno na całej ludzkości.

Wśród badaczy wyróżnionych za jedno z interesujących odkryć, byli polscy naukowcy. Są to Anna Walczak i Artur Stefankiewicz.

W momencie publikacji pracy w lutym bieżącego roku, pierwsza z wymienionej dwójki posiadała tytuł magistra, a męski przedstawiciel profesora doktora habilitowanego.

Pani Anna ponadto ubiega się o tytuł doktorski, a jej praca zebrała pozytywne recenzje. Oboje są związani z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na stronie internetowej magazynu Życie uniwersyteckie profesor Stefankiewicz we wrześniu wypowiadał się pochlebnie o warunkach pracy na uczelni. Zadeklarował też chęć promowania jej poprzez swoje osiągnięcia.

Lutowa publikacja artykułu była jednym z pomocnych w tym czynników. Teraz doszedł jeszcze owoc w postaci docenienia przez czytelników branżowego magazynu.

Obiektem badań między innymi duetu z Polski były właściwości cieczy w odniesieniu do porowatej powierzchni. Chodzi o konstrukcję klatki, która będąc cieczą, posiada też właściwości porowate i ma zdolność do selektywnego łączenia substancji. Naukowiec liczy się z tym, że czasami tego typu osiągnięcia znajdują wykorzystanie dopiero po dekadach, a zadaniem badaczy jest po prostu konsekwentne stwarzanie kolejnych możliwości.

Porowata ciesz jonowa na czele

Publikacja była wynikiem współpracy z jeszcze dwoma zespołami badawczymi spoza granic naszego kraju. Ostatecznie ta grupa naukowców uzyskała 28.4% głosów czytelników C&EN.

Wystarczyło to do zdobycia tytułu ulubionej cząsteczki roku z pewną przewagą nad kolejnym przedmiotem badań. Podium zamykały największy pierścień aromatyczny (17.6%) i Asymetryczne molekularne węzły (17.3%).

Najmniejszą sympatią cieszyły się z kolei analizy kationu rodnika berylu (2.6%). Ogólnie oddano 1 027 głosów.

Tagi: Odkrycie
Powiązane