Grafika smartfona trzymanego w dłoniach. Sieć 5G.
Źródło: Pixabay

Kontrowersyjna decyzja w Kołobrzegu. Dotyczy między innymi sieci 5G

Kołobrzescy “komórkosceptycy” wysłali do lokalnych władz petycję, która zakłada usunięcie praktycznie wszystkich aspektów związanych z Internetem. Wśród żądań grupy znalazły się takie punkty jak usunięcie sieci 5G z terenu miasta oraz usunięcie sieci Wi-Fi i komórkowych z okolicznych szkół.

Radni przegłosowali przyjęcie petycji, chociaż ta wcale nie powinna zostać rozpatrzona. Sprzeciwiła się tylko jedna osoba.

Znani sceptycy na czele petycji

Petycję przedstawioną kołobrzeskiej komisji Skarg, Wniosków i Petycji skonstruowały znane organizacje ze sceny sprzeciwiającej się między innymi sieci 5G, czyli Koalicja Polska Wolna od 5G oraz stowarzyszenie Prawo do życia. Organizacje te są znane z tego, że od lat walczą nie tylko przeciwko nowym technologiom, ale również przeciwko genetycznie modyfikowanej żywności i szczepionkom.

Ustalenia z petycji

Antytechnologiczni aktywiści chcą od władz Kołobrzegu spełnienia następujących żądań: całkowitego usunięcia sieci Wi-Fi na terenie szkół i zastąpienia ich instalacjami kablowymi, usunięcia sieci 5G z terenu miasta, wprowadzenia obowiązku uruchamiania w telefonach uczniów trybu samolotowego w szkołach, wprowadzenia zakazu używania telefonów komórkowych w trakcie przerw między lekcjami, przeprowadzenia kampanii informacyjnej mówiącej o szkodliwości pól elektromagnetycznych.

Absurdalna petycja

Przeciwny wprowadzeniu petycji w życie był radny Jacek Kalinowski (PiS), który podczas wideokonferencji z posiedzenia zauważył, że jeżeli zastosować wszystkie punkty, których oczekuje Koalicja Polska Wolna od 5G, to to spotkanie nie mogłoby się odbyć. Doszłoby do bardzo dużej dezorganizacji pracy wielu urzędów, a do tego byłoby to po prostu trudne do zorganizowania. Nie wspominając już o tym, że całkowite zabronienie uczniom korzystania z telefonu jest ograniczeniem swobód obywatelskich. Dodatkową ciekawostką jest fakt, że w Kołobrzegu sieć 5G jeszcze się nie pojawiła, a protestujący już chcą jej usunięcia.Wnioski strony protestującej w ramach petycji zostały przyjęte i teraz zajmie się nimi rada miasta, chociaż petycja wcale nie powinna zostać przyjęta, ponieważ nie spełnia ona wymogów prawnych. Jednym z wymogów jest wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów. Petycja nie spełnia tych warunków.

ZOBACZ TAKŻE:

  1. Ekspert z Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych zabrał głos w sprawie szkodliwości sieci 5G
  2. Oficjalne oświadczenie Plusa w sprawie sieci 5G
  3. Przykre skutki kampanii dezinformacyjnej. Dziesiątki podpaleń masztów 5G w całej Europie
  4. Wpływ 5G na powstawanie nowotworów. FDA publikuje nowy raport
Następny artykuł